సైకిల్ పై తొమ్మిదేళ్ల బాలుడి హెల్మెట్ అవగాహన ప్రచారం

సైకిల్ పై తొమ్మిదేళ్ల బాలుడి హెల్మెట్ అవగాహన ప్రచారం 40 రోజుల్లో 200 కి.మీ.  ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ ధరించక పోవడం వల్ల ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారని, వారిలో

Read more